หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”
กองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”

admin student
12 ธันวาคม 2565 19:18:49


       กองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม” ร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา มรภ.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 15กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า รวมถึงบุคลากรและผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/498316322322938

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา