หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > พิธีมอบครุยวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2566
พิธีมอบครุยวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2566

admin student
12 กันยายน 2566 12:22:45


พิธีมอบครุยวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คุณจรีพร จารุกรสกุล มอบทุนจำนวน 200,000 บาท
  • คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ มอบทุนจำนวน 100,000 บาท
  • คุณเชิญพร เต็งอำนวย มอบทุนจำนวน 100,000 บาท

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0248qM2Vxzg3upMVcChtcDUegsPXmiUp3vwM8i1vapZ4YkfSZL4zmonQFowD39UYE7l

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา