หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดสอบ Pre-test เตรียมสอบ TOEIC นักศึกษา ครู สวนสุนันทา
กองพัฒนานักศึกษา จัดสอบ Pre-test เตรียมสอบ TOEIC นักศึกษา ครู สวนสุนันทา

admin student
30 มกราคม 2562 11:46:50


กองพัฒนานักศึกษา จัดสอบ Pre-test  เตรียมสอบ TOEIC นักศึกษา ครู สวนสุนันทา

 

        กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการทดสอบ Pre – Test  สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 โดยโครงการดังกล่าว ได้มีการดำเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการส่งเสริมให้นักศึกษาครูทุกชั้นปี รวม 2,048 คน ให้มีขีดความสามารถทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น  ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมาย และได้มีการวางแนวทางการส่งเสริม 3 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ทดสอบก่อนอบรม) Pre-Test จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 และ 26 มกราคม  2562
  • ระยะที่ 2 กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดขึ้นในระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 กำหนดเป็น 4 รุ่น ทุกเสาร์-อาทิตย์
  • ระยะที่ 3 กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา TOEIC จัดโดย Center for Professional Assessment (Thailand) 

        ซึ่งในวันที่ 15 มกราคม 2562 เปิดการสอบ Pre-Test จำนวนนักศึกษา 570 คน  บรรยากาศในการสอบ สนุกสนาน ปนเคร่งเครียด เพราะนักศึกษามุ่งมั่นที่จะใช้โอกาสในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการสอบ TOEIC ทั้งนี้ ทีมกองพัฒนานักศึกษาได้แนะนำโครงการและจัดแฮมเบอร์เกอมื้อค่ำในวันสอบ Pre test ให้กับผู้เข้าสอบ โดยได้รับการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจาก ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

102 SDD conducted the Pre-Test for TOEIC Course Project.docx

102 SDD conducted the Pre-Test for TOEIC Course Project.pdf