หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561

admin student
25 พฤษภาคม 2562 17:13:07

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ 

กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561


     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษ เพื่อสรุปประเด็นปัญหาจากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเป็นแนวทางแก้ไขในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป โดย มี ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม โดยเห็นชอบให้งดเว้นการบูมเชียร์ของนักศึกษา และเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาที่สร้างสรรค์ ไม่ล่อแหลม อยากให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของกิจกรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมพิธีนมัสคารวะและอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งคณะกรรมการ ฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัย ฯ มีความผูกพัน และให้ความสำคัญกับตราพระราชทาน ฯ เป็นอย่างมาก จึงเสนอให้นักศึกษารุ่นใหม่ให้ความสำคัญต่อไป


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university