หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ลีซ่า” นศ.สาวสวนสุนันทา “ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน คว้าตำแหน่ง “นางนพมาศ” ประจำปี พ.ศ.2565
“ลีซ่า” นศ.สาวสวนสุนันทา “ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน คว้าตำแหน่ง “นางนพมาศ” ประจำปี พ.ศ.2565

admin student
12 ธันวาคม 2565 18:57:58


สวนสุนันทาสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2565

“ลีซ่า” นศ.สาวสวนสุนันทา “ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน คว้าตำแหน่ง “นางนพมาศ” ประจำปีพ.ศ.2565

-------------

นางสาวลีซ่า มารี โชดรุ๊ค นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่เอาชนะใจกรรมการด้วยการใช้ปฏิภาณไหวพริบตอบคำถามด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์ คว้าตำแหน่งนางนพมาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพ.ศ.2565 ในกิจกรรม “สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา” เนื่องในโอกาสเทศกาลลอยกระทง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกอบัว ตรุษานนท์ ชั้นปี 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวซารา เวิร์ทเลอร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-------------

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยความร่วมมือระหว่างกองพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงของไทยและวัตถุประสงค์ของประเพณีที่มีความหลากหลายด้านความเชื่อ

-------------

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีประกวดประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมมหกรรมรวมพล คนชมรมของนักศึกษา กิจกรรมออกร้านขายของของนักศึกษาและบุคลากร การประกวดนางนพมาศ ประจำปีพ.ศ.2565 การแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตจาก “หนิง เดอะวอยซ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mrs. Thobeka Dlamini, Chargé d' Affaires a.i. The Embassy of the Republic of South Africa อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักกับประเพณีไทยอันงดงามครั้งนี้https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/497253515762552

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา